GREEN AVIATION JEST ZATWIERDZONĄ
WEDŁUG PART Vd
ORGANIZACJĄ CAO+Utrzymanie wartości statku powietrznego
Otrzymanie przez nas certyfikatu Organizacji Kompleksowej Zdatności do Lotu CAO+ (numer zatwierdzenia PL.CAO.0069) potwierdziło spełnienie przez Green Aviation najwyższych standardów w zakresie kompetencji personelu, zgodności procedur, odpowiedniego zaplecza technicznego oraz systemów zabezpieczenia dokumentacji przed zniszczeniem lub ingerencją osób nieuprawnionych.

Dodatkowo pozwoliło nam na udostępnienie specjalistycznych usług utrzymania wartości statków powietrznych, których właścicielami są zarówno prywatni operatorzy, jak i leasingodawcy niezwiązani z branżą lotniczą.

Jesteśmy tutaj, aby statek powietrzny był bezpiecznym środkiem ulokowania kapitału.


Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu
Green Aviation, jako zatwierdzona Organizacja CAO+ świadczy następujące usługi z zakresu ciągłej zdatności do lotu:

Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu,

Podwykonawstwo w zakresie zarządzania ciągłą zdatnością do lotu,

Wydawanie Poświadczeń Przeglądu Zdatności do Lotu (ARC),

Wydawanie rekomendacji w celu wydania Poświadczenia Przeglądu Zdatności do Lotu (ARC),

Wydawanie rekomendacji w celu wydania Świadectwa Zdatności do Lotu dla importowanego z poza UE statku powietrznego,

Wydawanie Zezwolenia na Loty (PTF),

Utrzymanie zdatności do lotu statków powietrznych wyłączonych z eksploatacji,

Opracowanie i zatwierdzanie Programów Obsługi Technicznej,

Analiza stosowalności AD / SB oraz projektowanie ich wdrożenia,

Zarządzanie zatwierdzeniem oraz wprowadzeniem modyfikacji i napraw,

Przeprowadzanie fizycznych inspekcji stanu technicznego,

Przygotowanie List Minimalnego Wyposażenia (MEL) oraz Instrukcji Prowadzenia Pokładowej Dokumentacji Technicznej.


Opracowane przez nas procedury obejmujące elektroniczny dostęp do dokumentacji oraz zapisów z obsługi, pozwalają nam na świadczenie powyższych usług z dowolnie wybranej lokalizacji. Dodatkowo wykorzystywany przez nas zaawansowany program wspomagający procesy zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, umożliwia realizację powierzonych zadań również w miejscu aktualnego hangarowania statku powietrznego.


Dodatkowe usługi
Ponadto jako Green Aviation wspieramy następujące procesy:

Inspekcje przed zakupem statku powietrznego (Pre-buy inspection),

Weryfikacja zapisów z eksploatacji statku powietrznego,

Udział w odbiorach i zwrotach statków powietrznych do operatorów i leasingodawców,

Monitorowanie stanu technicznego oraz utrzymania ciągłej zdatności do lotu leasingowanych statków powietrznych,

Wsparcie techniczne w trakcie realizowania procesu wprowadzenia statku powietrznego do certyfikatu CAMO / CAO,

Pomoc merytoryczna przy opracowaniu umów serwisowych.Aktualny zakres zatwierdzenia organizacji CAO+
TYP
STATKU
POWIETRZNEGO
UTRZYMANIE ZDATNOŚCI
WYDAWANIE ARC
WYDAWANIE PTF
Aquila AT01
APM20/30/40
Aero AT-3R100
Bristell B23
Cessna 150
Cessna 152
Cessna 172
Cessna 177
Cessna 180
Cessna 182
Cessna 185
Cessna 188
Cessna 206
Cessna 401 / 402
Cirrus SR20
Cirrus SR22
Cirrus SR22T
Cub Crafters XCub
Diamond HK36
Diamond DV20
Diamond DA20
Diamond DA40
Diamond DA42
Diamond DA50
Diamond DA62
Enstrom F-28
Extra EA 300 / NG
Piper PA28
Piper PA31
Piper PA34
Piper PA38-112
Piper PA46
PZL M20 Mewa
Pipistrel Virus SW
Pipistrel Velis Electro
PS-28 Cruiser
Robinson R22
Robinson R44
Robinson R66
Tecnam P92
Tecnam P2002
Tecnam P2006T
Tecnam P2008
Tecnam P2010 / TDI
Tecnam P2012
Socata TB9
Socata TB10
Socata TB20
Socata TB21
Socata TB200
SportStar RTC
Stemme
Viper SD-4
Vulcanair P.68
WACO F5 / F5C
WT9 Dynamic
XA41 / XA42
Zenair CH2000
Zlin Z242L
Zlin Z143L/LSi
Zlin 526F