Oferta


WYCENY WARTOŚCI

Od lat szacujemy wartość statków powietrznych dla ich właścicieli, leasingodawców finansujących transakcję, podmiotów sądowych zajmujących likwidowaną własność.

Sporządzamy kompletną dokumentację kosztorysową uwzględniając nalot ogólny, pozostały resurs do naprawy głównej i ewentualne modyfikacje dokonane po zakupie lub przejęciu statku powietrznego.

Wykonujemy szczegółowy raport fotograficzny wraz z kontrolą ogólną stanu technicznego w miejscu hangarowania. Oszacowaną wartość porównujemy z cenami oferowanych na światowych rynkach statków powietrznych.BIEGLI LOTNICZY

Nasz zespół, jako biegli powoływani przez największe światowe towarzystwa ubezpieczeniowe, opiniował ponad 100 zdarzeń lotniczych. Analizowaliśmy prawdopodobne przyczyny wypadków i katastrof polskich statków powietrznych w kraju i za granicą. Zajmowaliśmy się zarówno niegroźnymi uszkodzeniami powstałymi podczas hangarowania lub kołowania statku powietrznego, jak i tymi w których tragicznie ginęła załoga.

Jako Green Aviation zapewniamy kompleksową ekspertyzę każdego rodzaju cywilnego zdarzenia lotniczego. Oceniamy poprawność przestrzeganych procedur, zasadność podjętych decyzji, weryfikujemy wysokość roszczeń ze strony ubezpieczyciela i poszkodowanego. Szacujemy wartość statku przed zdarzeniem. Przedstawiamy realną wielkość szkody uwzględniając amortyzację i koszty napraw powypadkowych. Porównujemy ceny statków powietrznych na rynkach zagranicznych.TŁUMACZENIA

Od kilkunastu lat bierzemy udział w tworzeniu polskojęzycznych dokumentacji statków powietrznych rejestrowanych na terenie Polski. Możemy pochwalić się kilkudziesięcioma przetłumaczonymi z języka angielskiego instrukcjami użytkowania w locie (IUwL), instrukcjami obsługi technicznej (IOT), programami obsługi technicznej (POT), a także biuletynami wydawanymi do wszystkich rodzajów statków powietrznych. Spod naszych skrzydeł wyszły pierwsze w Polsce instrukcje do popularnych Cessn serii 100, śmigłowców Eurocopter, a także angielskojęzyczne dokumentacje produkowanych na rynek zachodni konstrukcji firmy Ekolot.

Zapewniamy kompleksową formę papierową przygotowaną do użytkowania na pokładzie statku powietrznego - po najniższych cenach w Polsce!INSPEKCJE ZDATNOŚCI

Jako certyfikowani na kilkadziesiąt typu statków powietrznych mechanicy lotniczy, przeprowadzamy szczegółowe inspekcje zdatności do lotu statków powietrznych zarejestrowananych na terenie Unii Europejskiej. Sprawdzamy stan techniczny oraz weryfikujemy zapisy z wykonanej obsługi technicznej. Sporządzamy raport stwierdzonych niezgodności oraz sugerujemy sposoby ich usunięcia.

Dodatkowo szeroki zakres zatwierdzenia organizacji CAO+ (PL.CAO.0069) pozwala na świadczenie kompleksowych usług związanych ze zdatnością do lotu statków powietrznych lotnictwa cywilnego. Doradzamy przy zakupie, przygotowujemy dokumenty konieczne do jego rejestracji, wykonujemy inspekcję techniczną, po której wydajemy Poświadczenie Przeglądu Zdatności do Lotu (ARC).KONTROLA JAKOŚCI

Jako doświadczeni audytorzy świadczymy usługi z zakresu Kontroli Jakości w Organizacjach Obsługowych zatwierdzonych według Part CAO i Part 145, Organizacjach Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu, Organizacjach Produkcyjnych Part 21G oraz w obszarach operacyjnych przewoźników lotniczych. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne i zewnętrzne w celu usprawnienia procesów realizowanych wewnątrz firm. Identyfikujemy problemy, raportujemy efekty przeprowadzonych inspekcji oraz proponujemy plany naprawcze.

Ponadto uczestniczymy w opracowaniu dokumentacji mającej na celu rozszerzenie spektrum działalności firm. Projektujemy zmiany procedur w celu zapewnienia zgodności z zapisami krajowych i europejskich regulacji prawnych. Bierzemy czynny udział w procesach certyfikacyjnych. Obejmujemy systemem jakości podwykonawców realizujących zadania ciągłej zdatności do lotu.